Skólaráð: fundargerðir

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahaldið. Skólaráð fær til umsagnar áætlanir um skólastarfið s.s. skólanámskrá, árlega starfsáætlun o.fl. Skólaráð er skipað sjö einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Ráðherra setur reglugerð um starfsemi skólaráða.

2020 - 2021 sitja í skólaráði:

 Kristín Sigfúsdóttir skólastjóri
Kristinn Ingi Austmar Guðnason fundarritari
Sigrún Ólafsdóttir fyrir hönd grendarsamfélagsins

 Fundargerðir 2022
Fundargerðir 2021
Fundargerðir 2020
Fundargerðir 2019
Fundargerðir 2018